หลักเกณฑ์ที่ในการพิจารณาคัดเลือกบุคลากร

ตำแหน่งงาน : หลักเกณฑ์ที่ในการพิจารณาคัดเลือกบุคลากร
สถานที่ปฏิบัติงาน :
อัตรา : 0
เงินเดือน : บาท
รายละเอียดของงาน :
คุณสมบัติผู้สมัคร :
  ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงาน
  ความซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบ
  บุคลิกภาพ, มารยาท และทัศนคติที่ดี
  ไม่มีประวัติอาชญากรรม และผ่านการสุ่มตรวจสารเสพติด
  ตามข้อกำหนดอื่นๆ ตามข้อตกลง ตามความต้องการของลูกค้า
สวัสดิการ :
วิธีการสมัคร :
ติดต่อ :
Scroll to Top