ได้รับการรับประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

ได้รับการรับประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ตามมูลค่าของความเสียหายจริง หรือ เป็นไปตามที่มีการตกลงไว้ในสัญญาการว่าจ้าง

Scroll to Top