ลดต้นทุน ด้วยการลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (Staff Cost) ลง

ลดต้นทุน ด้วยการลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (Staff Cost) ลง โดยไม่ต้องมีภาระผูกพันในต้นทุนของพนักงานในส่วนนี้ เช่นเงินสมทบประกันสังคม, ค่ารักษาพยาบาล ฯลฯ โดยไม่ต้องพะวงถึงเรื่องการจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงานเหมือนกับการจ้างพนักงานประจำ

Scroll to Top